Akta Pengurusan Strata 2013

Strata bermaksud unit-unit hartanah yang dipecahbahagi kepada berbilang lapisan atau bilangan. Misalnya unit kondomium atau apartmen adalah tergolong dalam hartanah jenis strata.

Ada juga rumah landed yang diberi pemilikan strata kerana lot master tidak dipecahkan menjadi lot-lot individu. Biasanya hartanah landed yang berstatus strata dibangunkan sebagai kawasan perumahan berpagar dan berpengawal (gated & guarded).

Hakmilik jenis strata penting bagi membolehkan wujudnya validasi pemilikan untuk tujuan jual beli hartanah yang dibina di atas satu bidang tanah tidak mempunyai geran individu dan unit-unit hartanahnya yang pula dibina bersambungan di antara satu sama lain.

Skim pembangunan hartanah strata mengandungi 3 jenis aset iaitu petak individu (individual parcel), petak aksesori (accessory parcel) dan juga harta bersama (common area).

Petak individu bermaksud unit hartanah utama, misalnya unit kondominium atau unit apartmen. Petak aksesori pula bermaksud hartanah yang dikepilkan bersama petak individu, misalnya tempat letak kereta. Harta bersama pula adalah bahagian-bahagian hartanah yang diguna secara bersama seperti kolam renang, lif, koridor, taman permainan dan sebagainya.

Skim hartanah jenis ini perlu ditadbir-urus oleh sebuah Jawatankuasa Pengurusan atau Management Committee yang mana anggotanya terdiri dari pemilik-pemilik unit di dalam skim itu sendiri.

Jika hakmilik strata masih lagi belum diperolehi, pemaju diwajibkan menubuhkan Badan Pengurusan Bersama (Joint Management Body – JMB atau Join Management Committee – JMC) dalam tempoh 12 bulan dari tarikh kunci rumah diserahkan kepada pembeli.

Andai kata hakmilik strata masih belum dikeluarkan, maka pihak pemaju hendaklah menubuhkan JMB atau JMC dalam tempoh 12 bulan dari tarikh mengambil kunci rumah.

Penubuhan badan pengurusan ini penting kerana dalam sebuah komuniti strata, pemilik-pemilik bukan sahaja bertanggungjawab ke atas hartanah miliknya tetapi mereka juga bertanggungjawab ke atas keseluruhan bangunan, kemudahan di persekitaran, lif, kolam renang, kos pengawal dan sebagainya. Semua perkara ini melibatkan pengurusan dan perbelanjaan.

Di atas sebab itu maka Akta Pengurusan Harta Strata dikanunkan pada 2013. Ia bertujuan untuk menyelaraskan semua aturan dan peraturan yang melibatkan urus-tadbir komuniti strata di Malaysia. Pada tahun 2015 akta ini telah dikuatkuasakan sepenuhnya.

Apakah tanggungjawab JMB/JMC?

Menurut takrifan Akta, JMB atau JMC atau MC (jika pemaju sudah tidak terlibat) adalah sebuah badan korporat yang bertanggungjawab untuk;

 1. Menetapkan jumlah yuran pengurusan ke atas setiap pemilik unit.
 2. Mengutip dan mengumpul yuran pengurusan tersebut.
 3. Memelihara, mengawasi, menyelenggara dan memperbaiki harta bersama di dalam skim hartanah strata masing-masing supaya ia boleh diguna atau berfungsi atau dinikmati oleh semua penduduk yang mendiami skim itu.
 4. Melindungi skim pembangunan strata mereka dengan menginsuranskannya mengikut Akta Pengurusan Strata 2013.
 5. Mematuhi aturan peraturan yang ditetapkan pihak berkuasa tempatan.
 6. Mendapatkan, merekod dan mengemaskini maklumat setiap pemilik atau penyewa di skim pembangunan strata mereka.
 7. Menyediakan akaun dan mengaudit kewangan JMB atau JMC atau MC setiap tahun dan menyediakan salinan penyata kewangan yang diaudit itu kepada setiap pemilik.
 8. Menguatkuasakan peraturan pembangunan dan undang-undang kecil khusus dalam skim masing-masing.
 9. Mengadakan mesyuarat agung tahunan.
Bagaimana biasanya wang kutipan yuran pengurusan dibelanjakan?
 1. Membayar kos pentadbiran; staf atau lain-lain ejen pengurusan.
 2. Membayar kos perkhidmatan pembersihan dan keselamatan.
 3. Membeli keperluan atau kemudahan yang melibatkan harta bersama.
 4. Membayar premium insurans yang diwajibkan.
 5. Membayar kos membeli dan memasang signboard atau notis-notis di kawasan harta bersama.
 6. Membeli harta-harta boleh-alih bagi kegunaan dan kemudahan bersama.
 7. Menyelenggara, membaiki atau mengganti lekapan dan kelengkapan harta bersama.
 8. Membayar perbelanjaan berkaitan pematuhan arahan pihak berkuasa tempatan.
 9. Membayar kos membina dan menyelenggara premis serta peralatan keselamatan.
 10. Membayar kos menyelenggara dan membaiki keperluan elekrikal dan mekanikal.
 11. Membayar kos menyelenggara dan membaiki jalan dan saliran.
 12. Membayar kos menyelenggara, membaiki atau mengganti tangki air.
 13. Membayar sewa dan kos-kos lain jika diperlukan.
 14. Membayar kos penyediaan akaun dan audit untuk penyata kewangan.
 15. Lain-lain perbelanjaan yang telah diluluskan.
Apakah tindakan yang boleh diambil jika pemilik gagal membayar yuran pengurusan?

Pemilik perlu bayar yuran pengurusan dalam tempoh yang ditetapkan. Jika gagal membayar dalam tempoh 2 minggu dari tarikh sepatutnya, badan pengurusan skim boleh mengeluarkan notis tuntutan. Badan pengurusan juga boleh mengenakan penalti ke atas kelewatan bayaran – misalnya caj lewat bayar 10% setahun

Tindakan seterusnya yang boleh diambil adalah membuat laporan kepada Pesuruhjaya Bangunan untuk merampas harta boleh-alih di dalam unit pemilik yang gagal membayar yuran. Badan pengurusan skim strata dibenarkan menyimpan harta tersebut sehingga yuran yang tertunggak dibayar dalam masa 14 hari.

Jika tunggakan masih gagal di bawah harta berkenaan boleh dilelong oleh badan pengurusan JMB atau JMC atau MC di bawah kawal-selia Pesuruhjaya Bangunan.

advanced systemcare 11.2 pro key
hitech billing software crack
idm crack download
iobit uninstaller download
dolby atmos download for pc
premiere pro free download
mrt crack
corel draw graphic suite 2018 serial number
recuva download
element 3d free download
avg pc tuneup 2018 keygen
corel draw x7
ms word product key 2007
driver booster 5.1 license key

Join The Discussion

Compare listings

Compare